W trakcie okresowych przeglądów stosujemy sprawdzone środki chemiczne firmy Advanced Engineering, wszystkie środki są całkowicie biodegradowlane, nie zagrażają zarówno Tobie jak i środowsku. Gwarantują 99,9% skuteczności.

Oferta serwisowa obejmuje:

- przeglądy przed i posezonowe urządzeń klimatyzacyjnych

- montaż urządzeń własnych bądź klienta

- doradztwo w doborze odpowiednich urządzeń

- szkolenie z podstaw obsługi i konserwacji

- naprawy serwisowe

- czyszczenie jednostek wewnętrznych i zewnętrznych

OFERUJEMY KONKURENCYJNE CENY!

Przeglądy okresowe:

- czyszczenie parowników i skraplaczy (jednostek zewnętrznych i wewnętrznych)

- kontrola i regulacja parametrów pracy

- konsultacje w sprawie eksploatacji

- ocena stanu wentylatorów

- przegląd instalacji elektrycznej

- dodatkowe przeszkolenie personelu

- sprawdzanie drożności odpływu skroplin

- sprawdzenie ilości czynnika chłodniczego i ewentualnie uzupełnienie braków

- sprawdzanie parametrów pracy urządzenia

- usuwanie awarii

- usuwanie nieszczelności

Naprawa uszkodzonych układów:

- czyszczenie układów

- odsysanie i utylizacja czynnika

- próby szczelności

- wymiana filtrów

- wymiana sprężarek

- wymiana parowników

- wymiana skraplaczy

- wymiana wentylatorów

- naprawa instalacji elektrycznej

- usuwanie nieszczelności

- uzupełnianie czynnika chłodniczego

Klimatyzacja w mieszkaniach
Klimatyzacja w lokalach
Serwis i konserwacja